Kaukolämpölaitokset

Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämpötuotanto tapahtuu neljässä eri lämpökeskuksessa,   joita ovat Junnikkala Oy:n KPA- lämpökeskus sekä Kalajoen Lämpö Oy:n omistamat Pirkonsuon POR- lämpökeskus, Hiekkasärkkien KPA- lämpökeskus ja Himangan KPA- lämpökeskus.

Kaukolämmön kokonaistuotanto vuonna 2014 oli 43089 MWh. Vähennystä vuoteen 2013 verrattuna oli 1103 Mwh eli 2,5 %.  Keskustaajaman osuus kokonaistuotannosta oli 69,3 %, Hiekkasärkkien 12,2 % ja Himangan 18,5 %.

Kotimaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön osuus oli keskustaajamassa 87,6 %, Hiekkasärkillä 96,6 % ja Himangalla 95,7 %.

Kotimaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön osuutta pyritään jatkossa vielä kasvattamaan.